pl de en ru

Regulamin

Pokój w Willi wynajmowany jest na doby.

Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

Willa uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

Willa ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa.

Na życzenie gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • przechowywania bagażu gości zameldowanych w Willi.

Willa nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystających z jego usług gości.

Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

Osoby nie zameldowane w Willi mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.

W Willi obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

Willa może odmówić przyjęcie gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników Willi albo innych osób przebywających w Willi albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Willi.