pl de en ru
Slide 1 Slide 0 Slide 2 Slide 3 Slide 3 Slide 3
Example Frame
Regulamin

Pokój w Willi wynajmowany jest na doby.

Doba hotelowa trwa od godziny 12.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

Willa uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

Willa ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa.

Na życzenie gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • przechowywania bagażu gości zameldowanych w Willi.

Willa nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystających z jego usług gości.

Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.

Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

Osoby nie zameldowane w Willi mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.

W Willi obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

Willa może odmówić przyjęcie gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników Willi albo innych osób przebywających w Willi albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Willi.
Copyright© Willa Preludium 2012
Design: